• Business Club

  Wat is de Business Club?

  De Business Club bestaat uit sponsoren die jaarlijks € 75,- of meer ter beschikking stellen om korfbalvereniging Lintjo te steunen.
  Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op de rekening van Lintjo geboekt en zal apart worden geregistreerd. IBAN nummer: NL05 RABO 0150 6223 41 t.n.v. korfbalvereniging Lintjo te Oldeberkoop o.v.v. Business Club.

  Wat krijgt een bedrijf dat lid wordt van de Business Club?

  Uw bedrijfsnaam/logo wordt vermeld op de website, in ieder wedstrijdprogrammaboekje van de selectie en op het tv-scherm in de kantine. U krijgt de mogelijkheid een bal aan te bieden tijdens eenwedstrijd van het eerste. Ieder jaar wordt er in het serieboekje een advertentie van uw bedrijf geplaatst van een halve pagina. Gedurende een vaste periode vermelden we uw logo op ons omblad
  van ons bulletin welke ruim 20 keer per jaar in Oldeberkoop verschijnt. 2x per jaar ontvangt u een nieuwsbrief en u bent welkom op de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast wordt er met regelmaat een bijeenkomst/evenement georganiseerd met een speciaal thema/gast.

  Wie kan lid worden van de Business Club?

  Ieder bedrijf welke korfbalvereniging Lintjo wil steunen kan lid worden van de Business Club. Ieder persoon die een bedrijf aanmeldt moet 18 jaar of ouder zijn. 

  Hoe word ik lid van de Business Club?

  Men kan lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit kan gemaild
  worden of ingeleverd worden bij de organisatoren. 

  Het inschrijfformulier kunt u downloaden op onze website of opvragen bij één van organisatoren.

  Hoe loopt het lidmaatschap van de Business Club?

  Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari met een minimale duur van 3 jaar. U kunt op ieder moment
  lid worden. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen uiterlijk 1 maand
  voordat uw jaar verstreken is. U ontvangt ieder jaar een factuur.

  Hoe worden de leden van de Business Club geïnformeerd?

  De leden worden via e-mail en/of de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

  Diegene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden. 

  Organisatoren Business Club!!

  Anne Meestringa, Simon de Jong en Marjan Betten - van Pijkeren

  E-mail: businessclub@lintjo.nl