• Club van 50

  Wat is de Club van 50?
  De Club van 50 bestaat uit deelnemers die jaarlijks € 50,- of meer ter beschikking stellen om korfbalvereniging Lintjo te steunen. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen wordt op de rekening van Lintjo geboekt en zal apart worden geregistreerd. IBAN nummer: NL05 RABO 0150 6223 41 t.n.v. korfbalvereniging Lintjo te Oldeberkoop o.v.v. Club van 50.
   
  Wat krijg ik indien ik lid word van de Club van 50?
  Je/jullie naam wordt vermeld op het omblad, de website, in ieder wedstrijdprogrammaboekje van de selectie, het jaarlijkse serieboekje en op het tv-scherm in de kantine. 2x per jaar ontvang je een nieuwsbrief en je bent welkom op de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast wordt er met regelmaat een bijeenkomst/evenement georganiseerd met een speciaal thema/gast.
   
  Wie kunnen lid worden van de Club van 50?
  Een ieder die korfbalvereniging Lintjo wil steunen kan lid worden van de Club van 50. Hierbij kun je denken aan leden, supporters, familieleden etc. Wel moet je 18 jaar of ouder zijn
  Het is mogelijk om als individu of als koppel/stel deel te nemen.
   
  Hoe word ik lid van de Club van 50?
  Men kan lid worden door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit kan gemaild
  worden of ingeleverd worden bij de organisatoren. Het
   inschrijfformulier kunt u downloaden op onze website of opvragen bij één van organisatoren.
   
  Hoe loopt het lidmaatschap van de Club van 50?
  Het lidmaatschap loopt van 1 januari en duurt t/m 31 december. Als lid betaal je per kalenderjaar.
  Wilt u uw lidmaatschap beëindigen dan dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voordat uw
  jaar verstreken is. U ontvangt ieder jaar een factuur.
   
  Hoe worden de leden van de Club van 50 geïnformeerd?
  De leden worden via e-mail en/of de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
  Diegene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.
   
  Organisatoren Club van 50!!
  Anne Meestringa, Simon de Jong en Marjan Betten - van Pijkeren

  E-mail: clubvan50@lintjo.nl

 • Leden van de Club van 50

  • Anneke & Jildau
  • Arjan
  • Bas & Ellie
  • Eise
  • Erwin & Aaltje
  • Hannes & Rimmy
  • Hendrik & Pietje
  • Henk
  • Henk & Ciska
  • Henry & Hilda
  • Jacob & Greetje
  • Jan & Bea
  • Jannes
  • Janko
  • Jelke & Janke
  • Marcel & Marjan
  • Minicus & Margje
  • Sietse & Lieuwkje
  • Rinze & Aukje