• Beleid ongewenst gedrag

  BELEID ONGEWENST GEDRAG

  Inleiding

  Deze pagina beschrijft hoe KV Lintjo omgaat met ongewenst gedrag en welke procedure is te volgen bij constatering van ongewenst gedrag.

  Bij activiteiten van onze vereniging komen mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Het bestuur, de commissies, trainers en coaches zullen zich inspannen om ongewenst gedrag te allen tijde te voorkomen.

  Er kunnen echter situaties ontstaan waarin sprake is van ongewenst gedrag.

  Wat moet ik doen bij constatering ongewenst gedrag ?

  Als uw zoon of dochter meent slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag, of wanneer u getuige bent van ongewenst gedrag, neem dan zo snel mogelijk na het voorval contact op met de verantwoordelijke trainer/trainster of coach. Als die niet kan zorgen voor een bevredigende oplossing, dan kan er contact opgenomen worden met het bestuur van KV Lintjo.

  Contactinformatie van de bestuursleden zijn te vinden op onze website www.lintjo.nl

  Mocht het ongewenst gedrag een trainer/trainster of coach betreffen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een van de bestuursleden van KV Lintjo.

  Mocht er met het bestuur van KV Lintjo geen bevredigende oplossing komen of betreft het een bestuurslid van KV Lintjo, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

  Binnen KV Lintjo hebben wij twee vertrouwenspersonen, dit betreffen Geesje de Boer (contactgegevens volgen zsm) en Anne Meestringa (contactgegevens volgens zsm). U kunt hen uiteraard ook een email toezenden (emailadres Geesje, volgt later, emailadres Anne, volgt later). 

  Zij zullen uw melding uiterst zorgvuldig behandelen en snel antwoorden.

   

  Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.)

  Elke trainer/trainster of coach die met onze vereniging een (mondeling) overeenkomst aangaat om een groep te trainen of te begeleiden, zal een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen. 

  Dit geldt voor trainings- of begeleidingsactiviteiten die met onze vereniging en minderjarigen te maken hebben.

   

  Preventie

  Het bestuur verplicht alle kaderleden van KV Lintjo zich te gedragen naar de ā€œGedragsregels ter preventie van seksuele intimidatieā€, zoals opgesteld door het NOC-NSF. Het bestuur van KV Lintjo zal personen, die veroordeeld werden voor handelingen in strijd met deze gedragsregels, weigeren een functie of taak binnen KV Lintjo.