• Historie korfbal en de club

  Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in 1902. Het spel is gebaseerd op het Zweedse ringboll, een variant van vrouwenbasketbal, waarmee Broekhuysen in het Zweedse plaatsje Nääs in 1902 in aanraking kwam. Korfbal kenmerkt zich door het feit dat het een van de weinige teamsporten is die niet is voorbehouden aan dames en heren apart. Korfbal wordt in principe gemengd gespeeld. Op 2 juni 1903 werd de Nederlandsche Korfbalbond (N.K.B.) opgericht in Parkzicht in Amsterdam.

  Vanaf 1909 ontstonden er regionale en plaatselijke bonden die het korfbal ter plekke verder ontwikkelden door het opzetten van competities. Op 14 april 1918 in hotel 'De Koornbeurs' te Gorredijk wordt de Friesche Korfbal Bond (F.K.B.) opgericht.

  In Oldeberkoop is de eerste aanzet om een korfbalvereniging op te richten waarschijnlijk in 1916-1917 geweest. De vereniging speelde onder naam O.K.C. De eerste vermelding bij de bond was juni 1920, laatste officiële vermelding maart 1926. Men speelde ’s avonds en op zondag, zaterdagsmiddags moest er nog gewerkt worden. Het eerste speelveld was op het Oost van Oldeberkoop, waar tegenwoordig de woonwijk Het Hooge is gebouwd. Na een tijd verhuisde men naar het West, achter de molen van Riekend Steunebrink, aan de Meulereed. Het tenue bestond uit een wit shirt met zwarte broek/rok. Winkelier Jan Hoekstra was één van de bestuursleden, de eerste leider was Anne Bruinsma, botermaker uit Jubbega, tweede leider was Albert Maat, medeoprichter, uit Noordwolde. In deze periode zijn er vele prijzen met wedstrijden en op series binnen gehaald.

  In 1944 starten de Oldeberkopers weer met korfballen, onder de naam Sport Vereent. De voorzitter was Andries Rudolphus, secretaresse Elske Nijholt en penningmeesteres Grietje Buitenga. Er werd gespeeld op het oude voetbalveld, waar de MFA/sporthal is gebouwd. Johannes van der Woude en Hendrik Spoelstra waren de leiders. Na enkele jaren in 1946-1947 kwam er een einde aan de tweede poging om het korfballen van de grond te krijgen.

  Oprichting Kv. Lintjo

  In de strenge koude winter van 1963 gaan enkele enthousiaste Oldeberkopers, oud korfballers van verenigingen uit omliggende dorpen en enkele andere actievoerders, een actie op touw zetten om weer een korfbalvereniging van de grond te krijgen in Oldeberkoop. De groep gemotiveerd door Jelle van Dam, bestuurslid van de F.K.B., gaat per tweetal huisbezoeken af om inwoners van het dorp te bewegen om zich in te zetten om een vereniging op te richten. Ook werden zij per monde uitgenodigd om de vergadering op 28 maart 1963 in café Tjalma bij te wonen.

  De actiegroep, bestaande uit: Tine vd Weide-de Vries, Margje Diever-Bekhof, Aukje Menger-Wassenaar, Betsie Kremer, Appie vd Bij-Klosse, Romkje vd Weide-de Haan, Klaas vd Bij en Dirk Krol vergaderden aan huis.

  Oprichting

  Oprichtingsvergadering op 28 maart 1963 in zaal van café Appie Tjalma waren 31 toekomstige leden aanwezig. Ook de leden van de propagandacommissie van de F.K.B. o.l.v. dhr. Rogge zijn aanwezig.  Dhr. Rogge fungeerde als voorzitter deze avond en tijdens de vergadering werd besloten om een korfbalvereniging op te richten. Een bestuur moest worden gekozen, het liefst personen uit de actiegroep en andere aanwezigen. 

  Zij werden gevraagd door Jelle van Dam en benoemd door de vergadering: voorzitter Dirk Krol, Appie vd Bij-Klosse ponghouder (penningmeester), Jaap Otten secretaris, Tine vd Weide-de Vries en Henk Hofstee. Op Henk Hofstee na allemaal korfbalervaring.

  Verenigingsnaam

  Eerstgenoemd O.K.C., de naam van een vroegere vereniging in Oldeberkoop, maar de bond zag liever geen afkorting als naam. Appie Diever kwam met het originele idee om de vereniging naar de beide riviertjes, die Oldeberkoop omringen te vernoemen, Linde en Tjonger, de vergadering stemde hierin mee en zo is de naam Lintjo geboren.

  Contributie

  De contributie wordt vastgesteld op ƒ0,25 per week voor senioren en ƒ0,10 per week voor aspiranten. Het voorstel van deze contributie is tijdens de ledenwerving actie medegedeeld aan de toekomstige leden.

  Clubkostuum

  Uit de vele voorstellen op de vergadering wordt voor een rood shirt met een witte V op de borst met een zwarte broek/rok gekozen.

  Twaalftalcommissie

  In de twaalftalcommissie werden tijdens de vergadering de volgende personen benoemd: Roelof Smit, Wieke Hof-Aldershof en Jan Kooistra.

  Speelveld

  Er zal met VVV/Plaatselijk Belang en VV Sport Vereent overlegd worden of Kv. Lintjo op het voetbalveld kan gaan spelen. 

  Materiaal

  De F.K.B. heeft materiaal voor een speelveld + 2 ballen opgestuurd voor de kostprijs van ƒ40,00. Er was in de aanloop al een aanbieding door de Propagandacommissie gedaan voor ƒ35,00. Voor dit veld en zo werd het eerste veld, afkomstig van een vereniging die was gestopt, overgenomen voor ƒ35,00. 

  Competitie

  Lintjo treedt toe tot de F.K.B. mits er op zaterdag kan worden gespeeld. De F.K.B. geeft hiervoor toestemming en er worden vervolgens 2 twaalftallen senioren, 2 aspiranten en 1 pupillen team ingeschreven voor de competitie.

  De heer Piet Oosting neemt de eerste trainingen voor zijn rekening en die is op woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur.  

 • Ereleden en lid van verdienste

  Ereleden
  Klaas van der Bij † (3-01-2021)
  Appie van der Bij-Klosse † (8-9-2017)
  Hanny Welles-Visser
  Jacob Woudstra

   

  Lid van Verdienste
  Margje Flapper-Hofstra
  Jan Dijkstra
  Atte de Jong
  Annie de Jong-Post
  Anne Meestringa
  Jelke Nijboer
  Janko van der Heide
  Minicus Flapper
  Mientje Dijkstra-Lukkes
  Aaltje Zijlstra-de Jong
  Marjan Betten-van Pijkeren
  Hilda Brandsma-Cats

   

  Voorzitters  
  1963 – 1970 Dirk Krol
  1970 – 1973 Johannes de Vries
  1973 – 1975 Siem Roelofs
  1975 – 1981 Kees Kuiper
  1981 – 1985 Jan Willem Veensma
  1985 – 1987 Henk de Vries
  1987 – 1991 Rinze Kootstra
  1991 – 2003 Anne Meestringa
  2003 – 2008 Minicus Flapper
  2008 – 2013 Atte de Jong
  2013 – 2016 Marcel Bos
  2016 – Heden Aaltje Zijlstra-de Jong